Elata

Wioska Elata położona jest na półgórskim terenie, na skalistym wzgórzu; na wzgórzu, tuż na południe od wioski, znajdują się trzy stare wiatraki, które można zobaczyć do dziś.

Wieś-zamek

Wioska położona jest dość daleko od morza, ale ma widok na Morze Egejskie. Położenie Elaty i jej struktura architektoniczna wskazują na strach przed piratami, którzy w czasach średniowiecza i aż do okupacji tureckiej wysiadali na wybrzeżu i napadali na wioski. Elata ma częściowo zachowany wzór „wieś-zamek”.

Siedem starszych osad z czasów bizantyjskich zostało połączonych w celu stworzenia wioski-zamku Elata, prawdopodobnie około 1300 roku n.e. W tym czasie mieszkańcy wsi hodowali kuropatwy, rodzaj dzikiego ptactwa, co nie jest już tutaj praktykowane. Uważa się, że nazwa tej wioski pochodzi od „elate, elate” (= przyjdź), które ludzie wołali do mieszkańców okolicznych osad, aby przyszli i zamknęli się w wiosce-zamku, kiedy mężczyźni z wież strażniczych ostrzegali o statkach pirackich lądujących na wybrzeżu.