Mastik to produkt objęty ChNP

pdo masticha krystal

Wyjątkowość mastyksu Chiu potwierdza również ochrona jego oznaczenia geograficznego na mocy przepisów Unii Europejskiej. Chroniona nazwa pochodzenia (PDO) poprawia orientację konsumenta przy zakupie oryginalnej mastiky i chroni go przed podróbkami tej wyjątkowej żywicy.

Masticha to produkt objęty ChNP, co w praktyce oznacza, że ​​tylko produkcję mastyksu z wyspy Chios można nazwać Chios Masticha. Jednocześnie pozwala łączyć oryginalny mastyk z logo PDO.

Chroniona nazwa pochodzenia

Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP/PDO) to skojarzenie unikalnego produktu o określonym obszarze, w wyjątkowych przypadkach z nazwą kraju, używanego w opisie produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z tego obszaru lub kraju. Jakość i cechy charakterystyczne produktów oznaczonych jako „ChNP” leżą w wyłączności środowiska geograficznego, w tym czynników przyrodniczych i kulturowych związanych z określonym obszarem geograficznym.

Etykieta PDO / ChNP ułatwia producentom żywności i innych produktów rolnych prezentowanie konsumentom swoich oryginalnych produktów i udowodnienie ich autentyczności. Etykieta ChNP ułatwia konsumentom odnalezienie się w asortymencie towarów i daje im wskazówki, jak znaleźć produkty wysokiej jakości w tradycyjnym procesie przetwarzania.

Wszystkie zarejestrowane produkty PDO mogą być oznaczone logo chronionej nazwy pochodzenia na opakowaniu sprzedaży i na innych materiałach.

Mastyk jako produkt objęty ChNP

Od 1997 r. Chios masticha został wyznaczony jako chroniona nazwa pochodzenia dla produktów objętych Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 123/97 z dnia 23 stycznia 1997 r. Uzupełniającym załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych nazwy i nazwy pochodzenia zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92. Rejestracja z 24 stycznia 1997 r. Dotyczy:

  • „Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou” – surowe kryształy mastyksu pod numerem PDO-GR-1558
  • „Μαστιχέλαιο Χίου / Mastichelaio Chiou” – olej mastyksowy pod numerem PDO-GR-1559

Oprócz tych rejestracji można również znaleźć ochronę oznaczeń geograficznych w Rejestre chronionych oznaczeń geograficznych UE – eAmbrosia dla:

  • Napój spirytusowy „Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios“ pod numerem PGI-GR-01850 z dnia 13 lutego 2008 r.
Mastik to produkt objęty ChNP