Exo Didima

Exo Didima jest jedną z najmniejszych wiosek mastyksowych na południu Chios i być może przybrała swoją ostateczną formę podczas okupacji genueńskiej.

Panagia Sikelia

W pobliżu wioski Exo Didima znajduje się bizantyjski klasztor Panagia Sikelia. W pomieszczeniach klasztoru podobno mieściła się wenecka mennica.

Trzęsienie ziemi w 1881

Trzęsienie ziemi w 1881 roku prawie zrównało wioskę z ziemią, a mniej niż połowa mieszkańców została faktycznie uratowana. Po trzęsieniu ziemi ludzie zaczęli budować nowe domy na obrzeżach. Dziś wieś ma bardzo niewielu stałych mieszkańców, z których większość to osoby starsze.

Masticha, krystaly