Lithi: wioska mastyksu

Lithi znajduje się w półgórzystej okolicy na zachodnim wybrzeżu Chios, z widokiem na Morze Egejskie. Wioska nie zachowała wzoru wioski-zamku.

Starożytna osada z czworokątną fortyfikacją została otoczona od XIX wieku nowymi budynkami, tak że jedyną pozostałością jest ledwo dostrzegalny rdzeń w środku wioski. Mimo że Lithi ma bezpieczny port, zostało zbudowane z dala od wybrzeża, unikając w ten sposób niebezpieczeństwa ataków piratów.

Kilka fasad domów ma zauważalne powłoki, które nie pochodzą ze współczesnych napraw. Nazwa wioski prawdopodobnie pochodzi od portu, a dokładniej od wyrażenia „alithis limin” (=prawdziwy port). Lithi jest rodzinnym miastem wielkiego bankiera i dobroczyńcy narodowego Andreasa Siggrosa; ponadto święty Nektariusz pracował tam jako nauczyciel przez 10 lat w latach siedemdziesiątych XIX wieku.

W okolicy znajdują się trzy jaskinie, ale żadna z nich nie została jeszcze w pełni zbadana. Lithi to znana wioska rybacka, w której odwiedzający mogą skosztować świeżych ryb, ponieważ miejscowi tradycyjnie zajmują się rybołówstwem.