Wpływ olejku eterycznego z mastyksu na poziom cholesterolu

Oto tłumaczenie najnowszego badania dotyczącego olejku mastyksowego i jego wpływu na poziom cholesterolu. Pełny tytuł badania: Wpływ olejku mastyksowego na poziom cholesterolu u zdrowych ochotników: prospektywne, randomizowane, kontrolowane placebo badanie (mastiha-oil).

Informacje o badaniu: Wpływ olejku eterycznego z mastyksu na poziom cholesterolu

Historia badań:

 • Przyjęto 12 maja 2023 r.
 • Przyjęto w zmienionej formie 13 sierpnia 2023 r.
 • Przyjęto 19 sierpnia 2023 r.
 • Dostępne online tutaj

Słowa kluczowe:

Adnotacja

Wprowadzenie do badania: wpływ olejku eterycznego z mastyksu na poziom cholesterolu

Olejek eteryczny mastyksowy (CMO) to naturalny produkt pozyskiwany z żywicy drzewa mastyksowego, który wykazuje działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwwrzodowe, przeciwnowotworowe i obniżające poziom cholesterolu in vitro, a jego działanie hipolipidemiczne zostało potwierdzone w badaniach na zwierzętach. W literaturze nie ma jednak randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących hipolipidemicznego działania oleju mastyksowego u ludzi.

Prospektywne, randomizowane, kontrolowane placebo badanie zostało zaprojektowane w celu zbadania hipolipidemicznego działania kapsułek oleju mastyksowego u zdrowych ochotników z podwyższonym poziomem cholesterolu.

Metody

Przebadano 192 zdrowych ochotników, z których 160 z cholesterolem całkowitym > 200 mg/dl wzięło udział w badaniu. Zostali oni losowo przydzieleni w stosunku 2:1 do przyjmowania kapsułek oleju mastyksowego (200 mg oleju mastyksowego/kapsułka) i placebo przez 8 tygodni. Łącznie 113 pacjentów otrzymywało kapsułki z olejem mastyksowym, a 47 zostało losowo przydzielonych do grupy kontrolnej i wszyscy ukończyli okres obserwacji.

Wyniki:

Po 8 tygodniach podawania oleju mastyksowego, poziomy cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL były znacząco niższe w grupie oleju mastyksowego w porównaniu z placebo, odpowiednio 215,2 ± 27,5 vs 237,0 ± 27,9 mg/dl (p < 0,001) i 135,0 ± 26,1 vs 153,0 ± 23,3 mg/dl (p < 0,001). Nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego ani toksyczności wątroby lub nerek.

Ponadto poziom cholesterolu całkowitego obniżył się znacząco o 20,6 mg/dl (9%), LDL o 18,1 mg/dl (12%), trójglicerydów o 21,8 mg/dl (15%) i glukozy o 4,6 mg/dl (5%), a HDL wzrósł o 2,4 mg/dl (5%) w grupie oleju mastyksowego w porównaniu z wartościami wyjściowymi.

Wnioski z badania: wpływ olejku mastyksowego na poziom cholesterolu

Badanie wpływu olejku mastyksowego na poziom cholesterolu (MASTIHA-OIL) wykazało skuteczność i bezpieczeństwo stosowania olejku mastyksowego w obniżaniu poziomu cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL po 8 tygodniach podawania zdrowym ochotnikom z podwyższonym poziomem cholesterolu.

Pełny tekst badania można znaleźć tutaj.

Autorzy badania

Athanasios Kartalis 1, a, Dimitrios Afendoulis 2, * Matthaios Didagelos 3, a, Michail Ampeliotis 4, a, Maria Moutafi 5, Petros Voutas 6, Nikolaos Smyrnioudis 7, Nikolaos Papagiannis 8, Stefanos Garoufalis 9, Eirini Boula 10, Ilias Smyrnioudis 11, Charalambos Vlachopoulo

 1. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny w Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 2. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 3. Oddział Kardiologii, Szpital Uniwersytecki „AHEPA” w Salonikach, Grecja ︎
 4. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 5. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 6. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 7. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 8. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 9. Oddział Kardiologii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 10. Departament Biochemii, Szpital Ogólny Chios „Skylitseion”, Grecja ︎
 11. Centrum Badawcze Mastiha, Chios, Grecja ︎
 12. 1st Department of Cardiology, Hippokration General Hospital of Athens, Grecja ︎
Wpływ olejku eterycznego z mastyksu na poziom cholesterolu